Monday, October 17, 2011

cadangan kertas kerja untuk perlaksanaan ...

seterusnya cadangan dan perbentangan di sanpaikan oleh kakitangan bahagian hal ehwal pembangunan pelajar (HEPP) Universiti Sains Malaysia. di mana penglibatan murid, pelajar dan mahasiswa universiti bagi merelaisasikan perbentangan dan cadangan yang di bentangkan.

selain itu ia juga mendapat reaksi positif daripada dekan Fakulti Farmasi USM dari segi bantuan perubatan dan kesihatan.

projek luar kampus ini juga mendapat perhatian daripada naib canselor USM yang baru Prof. Dr. Omar Osman yang pernah melawat pusat giat ilmu belau pada ogos 2008 lalu. beliau menggantikan tan sri prof Dzulkifli Abd Razak sebagai NC USM baru-baru ini.

0 comments: