Saturday, January 10, 2009

GOTONG-ROYONG MENYIAPKAN LANTAI PUSAT PROSES AYAM MILIK AHLI/BIRO KELAB DI KAMPUNG BELAU MERBOK.

TARIKH : 02 januari 2009
KEPADA : SEMUA AJK/BIRO KELAB/ SESIAPA YANG BERKENAAN/MAKLUMAN
GOTONG-ROYONG MENYIAPKAN LANTAI PUSAT PROSES AYAM MILIK AHLI/BIRO KELAB DI KAMPUNG BELAU MERBOK.

Dimaklumkan bahawa KPSDK KG BELAU MERBOK dengan kerjasama ahli telah memberi bantuan secara gotong royong kepada seorang ahli/biro kelab yang sedang mengusahakan sebuah tapak memproses ayam di kampung belau merbok.

Pusat tersebut akan meNyediakan kerja asas pemprosesan ayam seperti pemyembelihan. Pusat ini di bina di tempat yang strategic. Diharapkan usaha ini akan member impak positif kepada semangat belia untuk menjadi usahawan.

Sekian untuk makluman.


0 comments: