Tuesday, August 5, 2008

kg belau-lembah bujang-merbok


“Gunung Jerai yang menghijau obormu dulu memuncak langit menjadi petunjuk kepada kapal-kapal pedagang untuk singgah berdagang serta menyebarkan ilmu pengetahuan dan syiar Islam”

0 comments: